Kamil Nešetřil

Podklady pro výuku

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Zdravotnické informační sytémy

Standardy

Konkrétní příklady

🐴 Proč standardy: datová a systémová inte­gra­ce (v rámci zdravotnického zařízení, státu i mezinárodního výzkumu; vč. trénování AI).
Problémy: zpětná kompatibilita

Používat synonyma?

Informační systémy (IS)

HIS, RIS a PACS komunikují pomocí HL7 a DICOM


Zdroj: Infinitt Co., Ltd.


Zdroj: Dr Abdollah Salleh. Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Výměna (posílání) dat („hub“) v ČR

Nejde o „sdílení zdravotnické dokumentace“, což česká legislativa neumožňuje, ale opravdu o její výměnu (vyžádání, poslání).

 • Radiologie
  • ePACS – platforma pro výměnu obrazové zdravotnické dokumentace ve formátu DICOM. Používá ji KNL.
  • MeDiMed (dříve ReDiMed) – to samé, ale od Masarykovy univerzity v Brně. Nepoužívá ji KNL.
 • Ostatní
  • eMeDOcS3) – výměna zdravotní dokumentace v rámci Kraje Vysočina 4)

Porovnání radiologických informačních systémů v ČR (diplomová práce včetně obecných informací o standardech i informačních systémech)

 Nahraná přednáška: Standardy

Slovníček pojmů


Informační systémy v Krajské nemocnici Liberec

 • NIS. Obsahuje RIS. Má i TUL (počítačové učebny na budově F: FZS6).
 • JiveXPACS
 • rekonstrukční server – Syngo Via (Siemens), Philips
 • Newton Technologies – rozpoznávání řeči
 • OpenLims (firma STAPRO) – laboratorní IS (LIMS) – přímá komunikace s měřícími zařízeními
 • další: QM portál (vlastní vývoj) – správa interních dokumentů (včetně podepisování); Target IS – persona­lis­tika; NEOS IS – objednávání materiálu; Microsoft 365 (pro komunikaci Teams)

🔒 JiveX Web v KNL
🔒 👁 JiveX prohlížečka – data Kamil Nešetřil \Radiologie\data\JiveX\Start.exe5) CT – řezy po post-processingu


Další IS

🔒 (ze studijního plánu)

🔒 Městská poliklinika Praha má PC DOKTOR (od stejného producenta jako MEDICUS).

Přístup k elektronicým zdravotním záznamům 
Zdroj: Petr KAIN, Digitalizace českého zdravotnicví? Stále žijeme v době papírové.
Ekonom 12/2024, s. 12

A co digitalizace a stát?


Zdarma dostupné IS

medDream – online DICOM viewer; obsahuje demo snímky (které je možno stáhnout) 🐭

PostDICOM – online, trial verze (je třeba se registrovat), hodně funkcí, nemá demo snímky

– online PACS, open source (tudíž si jej můžete nainstalovat, ale běžné hostingy neposkytují Javu, takže pouze na lokální počítač). Learning Pack

– online DICOM server — demo (prohlížeč snímků: „Open DICOMweb client“).7)

 Nahraná přednáškaKurz je financován v rámci projektu
Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0 (ROLIZ 4.0), reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329. Licence Creative Commons: Uveďte původ – Zachovejte licenci

1)
na aplikační sedmé vrstvě OSI modelu ⇒ řešení nezávislé na použitém hw, sw a datové síti
2)
Na rozíl od NIS neobsahuje např. finance, rozpis služeb lékařů či správu dodávek léčiv.
3)
exchange Medical Documents System
5)
či snadno zveřejnit na e-learningu
6)
demo se složitou instalací – třeba instalovat databázi na server, zadáte však složku ve vašem počítači. Napodruhé mi to vůbec nefungovalo.
7)
Prohlížečka snímků je primitivní. Používá MUDr. Tomáš Beran na TUL.
Poslední úprava: 19.04.2024