Kamil Nešetřil

Podklady pro výuku

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Analýza obrazu

Analýza obrazu

postprocessing segmentace

 • DP z FZS: Teorie k segmentaci obrazu, informace o níže uvedených progra­mech včetně pochopi­telného pracovního postupu segmentace v programu ITK-SNAP.
 • Vizualizace a segmentace na virtuálním pitevním stole na TUL.

3D Slicer

3D Slicer

3D Slicer – velmi komplexní software zaměřený na analýzu (postprocessing: např. segmentace).

 • program je možno nainstalovat na školní PC se studentským oprávněním1)
 • Průvodce v češtině.
 • Mé poznámky. Další „tutoriály“ jsou na e-learningu.
 • 🐭 (včetně Zdroj obrázku: https://www.flaticon.com/free-icon/3d-glasses_742803)

Alternativy k programu 3D Slicer

3D Slicer je náročný na ovládání i výpočetní výkon. Proto můžete zvolit alternativy:


Umělá inteligence a rozpoznávání obrazu

AI může být srovnatelná i lepší než radiolog (tisková zpráva)4).

Chester the AI Radiology Assistant

Startupy

Dermatologie

— obor, kde je nejsnazší nasazení telemedicíny – AI pro rozpoznávání obrazu

Velké jazykové modely

ChatGPT (GPT)

 • Vyberte, k čemu je vhodný:
  • výpočty,
  • fakta;
  • zjednodušení či přeformulování textu;
  • programovací jazyky;
  • odborný text s odkazy na zdroje;
  • důvody pro a proti;
  • téma bakalářky,
  • povídání si v cizím jazyce,
  • plnění domácích úkolů,
  • inspirace.

Kam dál 💡Kurz je financován v rámci projektu
Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0 (ROLIZ 4.0), reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329. Licence Creative Commons: Uveďte původ – Zachovejte licenci

1)
portable varianta se neosvědčila
2)
Přepsaná verze (Fiji) vypadá slibně, ale nefunguje mi. 🐭 samostatná práce: představit a ukázat jednu metodu
3)
👁 saved state .pvsm
4)
Do zmíněného nástroje X-Raydar se zdlouhavě registruje, ale dostupný je vědecký článek i zdrojové kódy.
5)
Pozor, na počítači v učebně je webkamera asi přelepená páskou.
Poslední úprava: 20.04.2024