Kamil Nešetřil

Podklady pro výuku

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Trvalý odkaz sem:
is.gd/rasist

IT pro RA

Dva informatické předměty pro obor Radiologická asistence

 1. Informační systémy ve zdravotnictví (ISZ*Z)
 2. Informační technologie (IT*Z)
 • Odborné podklady jsou na tomto webu (včetně odkazů na nahrané přednášky).
 • Podtržené pojmy – najeďte myší a ukáže se vysvětlení: DICOM
 • Položky 🔒 jsou skryté i když je vidíte, když promítám.
 • Další značky (taktéž znaky Unicode): 💡   🐭   👁    

Požadavky na zápočet

 1. Účast na hodinách. Odevzdání cvičení (přímo na hodině). V případě neúčasti, je nutné vypracovat náhradní zadání. Jedna nepřítomnost na výuce se automaticky omlouvá a není třeba ji nahrazovat.
 2. Splnit test na 100 % (neomezený počet pokusů). Testy jsou na e-learningu (odkazy vlevo).
 3. Samostatná práce (???).

Tipy

 • Může pro vás být praktické si donést vlastní notebook s Windows, ale můžete pracovat na školních počátačích (což je někdy jednodušší). Přinesený MacBook (Apple) je využitelný jen částečně.
 • Při praktických cvičeních se můžete snadno ztratit. Podívejte se tedy do těchto materiálů, kde bývá návod sice stručný, ale psaný s ohledem na ztracené studenty.
 • Při cvičeních si navzájem pomáhejte.

🔒 Oslovování akademických pracovníků
🔒 .\ul 123456
🔒 Objímání

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Poslední úprava: 22. 11. 2023