Kamil Nešetřil

Podklady pro výuku

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Trvalý odkaz sem:
is.gd/rasist

IT pro RA

Dva informatické předměty pro obor Radiologická asistence

  1. Informační systémy ve zdravotnictví (ISZ*Z) – zimní semestr
  2. Informační technologie (IT*Z) – letní semestr
  • Podtržené pojmy – najeďte myší a ukáže se vysvětlení: DICOM
  • Položky 🔒 jsou skryté, i když je vidíte, když promítám.
  • Další značky (taktéž znaky Unicode): 💡   🐭   👁       🐴   💀   💩

Požadavky na zápočet

  1. Účast na hodinách. Odevzdání cvičení (přímo na hodině). V případě neúčasti, je nutné vypracovat náhradní zadání.1) Jedna nepřítomnost na výuce se automaticky omlouvá a není třeba ji nahrazovat.
  2. Splnit test na 100 % (neomezený počet pokusů). Testy jsou na e-learningu (odkazy vlevo).

Tipy

  • Může pro vás být praktické si donést vlastní notebook s Windows, ale můžete pracovat na školních počítačích (což je někdy jednodušší). Přinesený MacBook (Apple) je využitelný jen částečně.
  • Při praktických cvičeních se můžete snadno ztratit. Podívejte se tedy do těchto materiálů, kde bývá návod sice stručný, ale psaný s ohledem na ztracené studenty.
  • Při cvičeních si navzájem pomáhejte.

🔒 Oslovování akademických pracovníků
.\ul 123456
🔒 Objímání


🔒 Přednáška Pecka: Od každého studenta chci, aby položil otázku nebo si psal poznámky, a hlavně nehrál hry. Předminule měl demilitarizovanou zónu a disková pole, V LS 2024 však ne.
🔒 Exkurze do serverovny (Jiří Jeníček)

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

1)
Projít si tento web a ke každé kapitolce napsat poznámku (co vás zaujalo, co nechápete, co jste se dozvěděl) o délce cca jedné věty až odstavečku. Pohrát si s nástroji označenými myšičkou 🐭.
Poslední úprava: 19.04.2024